Circular 06, Convocatoria pre seleccionado Damas de cara ODESUR 2019